Rastie význam spolupráce štatistických spoločností

Peter Mach, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Slovenská republika
Zuzana Štukovská, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Strany: 65 – 66

Článok na stiahnutie
PDF (970,4 KB, 145 stiahnutí)